Home

Centrum Merlijn, centrum voor spirituele ontwikkeling en heling ‚Äď met als uitgangspunt Onvoorwaardelijke Liefde voor Al Wat Is ‚Äď is geopend in het najaar 2000. Het is gesloten eind 2014, omdat voor ons de eraan verbonden lessen waren geleerd.
Het was gevestigd in de provincie Groningen.

DE WEBSITE BLIJFT ECHTER VOORTBESTAAN, OMDAT wij nog steeds graag een bijdrage willen leveren aan de bewustwording van de mens, die in deze tijd op Aarde leeft.

Eén onderdeel van de oorspronkelijke inhoud van de website is gehandhaafd: de transformatiesymptomen. Verschillende andere onderwerpen zijn toegevoegd.

We vinden het van groot belang om informatie onder de aandacht te brengen, die de mainstream media (tv, radio en pers) negeren, verdraaien of belachelijk maken.

De informatie van onze kant is kort en bondig en er wordt doorverwezen naar andere websites of You Tube.
Er wordt door ons uiteraard niet gestreefd naar volledigheid, want het aanbod van informatie gericht op bewustwording is gelukkig immens.
Mogelijk vind je op onze site iets van je gading en kan het een stimulans zijn om je verder in de desbetreffende materie te verdiepen.

Voor degene, die voor het eerst deze website bezoekt klik hier voor onze geschiedenis in een notedop.

In verband met de levensfase, waarin wij verkeren hebben wij besloten om deze website na 15 februari 2017 niet meer te actualiseren.

Wij wensen je veel plezier en wijsheid toe op je levenspad,

Guus en Elly Leideritz

Reacties zijn gesloten.